Farsund Idrettslag

 

 

Navn:

Farsund Idrettslag

Stiftet:

1916

Idretter:

Bueskyting, fotball, håndball og volleyball

Internettadresse:

www.farsundil.no

Anleggsadresse:

Farsund Stadion, Kjørestad

Tilsuttet:

Norges idrettsforbund

Vest-Agder idrettskrets

Norges bueskytterforbund

Norges fotballforbund

Norges håndballforbund

Norges volleyballforbund

 

Farsund Idrettslag ble stiftet 20. august 1917.


Lenge var fotball den eneste idretten i klubben, men det har også vært en fridrettsgruppe i klubben. På 70-tallet ble håndball etablert for både gutter og jenter i klubben. I det siste tiåret har også bueskyting og volleyball blitt egne grupper i FIL.

 

I snart 100 år har FIL vært et viktig samlingspunkt for svært mange idrettinteresserte jenter og gutter i Farsund kommune. Klubben har bidratt til folkehelsa, samhold, engasjement og lokalpatriotisme i alle disse årene.

 

FIL er i dag Farsund kommunes største frivillige forening med over 700 aktive medlemmer og ca 100 leder og trenere. Iberegnet foresatte så har nok hver femte innbygger i kommunen et direkte forhold til klubben og er opptatt av dens ve og vel.

 

 

Les mer på hjemmesiden til Farsund Idrettslag